Wymiana wydawnictw poświęconych Polsce

1947-01-20, Konstanty Regamey - Jerzy Giedroyc

Konstanty Regamey odsyła Jerzemy Giedroyciowi swój tekst po korekcie i podaje mu informacje o przedsięwzięciach wydawniczych dotyczących Polski.