Rozliczenie finansowe

1947-02-23, Konstanty Regamey - Jerzy Giedroyc

Konstanty Regamey wysyła Jerzemu Giedroyciowi wskazówki co do przesłania honorarium.