Odpowiedź na depeszę

1946-02-14, Juliusz Sakowski - Jerzy Giedroyc

Juliusz Sakowski odsyła Jerzemu Giedroyciowi odpowiedź na zaginioną depeszę.