Sprawa Instytutu przed rządem londyńskim

1946-02-14, Juliusz Sakowski - Jerzy Giedroyc

Juliusz Sakowski przekazuje Jerzemu Giedroyciowi informacje na temat aktualnego administracyjnego stanu spraw Instytutu.