Sytuacja ekonomiczna Instytutu

1946-10-26, Jerzy Giedroyc - Juliusz Sakowski

Jerzy Giedroyc szczegółowo zdaje Juliuszowi Sakowskiemu sprawę z sytuacji finansowo-organizacyjnej Instytutu.