Odpowiedź na pomysły

1946-12-19, Juliusz Sakowski - Jerzy Giedroyc

Juliusz Sakowski uważa pomysły Jerzego Giedroycia za słuszne.