Wsparcie finansowe

1947-03-03, Juliusz Sakowski - Jerzy Giedroyc

Juliusz Sakowski powiadamia Jerzego Giedroycia, że cały czas zabiega o większe środki finansowe dla Instytutu.