Grób Władysława Pobóg-Malinowskiego w Montmorency. / Sygn. sm00421
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

WŁADYSŁAW POBÓG-MALINOWSKI

Piszą o Władysławie Pobóg-MalinowskimR.Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji [w:] Druga wielka emigracja 1945-1990, t. III, Warszawa 1999;
B. Jakubowska-Malinowski, (Pobóg-Malinowski) Władysław [w:] Słownik biograficzny historii Polski, pod red. J. Chodery i F.Kiryka, t. 2: L - Ż , Wrocław 2005, s. 919;
Rocznik Służby Zagranicznej RP według stanu na 1 kwietnia 1938 r., Warszawa 1938, s. 204;
J. Piotrowski, Piłsudczycy bez lidera, Toruń 2003l
Polska służba zagraniczna po 1 września 1939 r., Londyn 1954, s. 51, 115;
Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jędrzejewicz.Listy 1945-1962, opracowanie i wstęp R. Stobiecki, S. M. Nowinowski, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2016;
A. Prokopiak-Lewandowska, Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła, Warszawa – Bełchatów 2012.