Karol Modzelewski na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, grudzień 2007 r. Z archiwum rodzinnego prof. K. Modzelewskiego, publikujemy dzięki uprzejmości Małgorzaty Goetz.  / Sygn. sm00519
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Karol Modzelewski / Jerzy Giedroyc