Portret Sławomira Mrożka autorstwa Józefa Czapskiego / Sygn. AG_7490
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Sławomir Mrożek / Jerzy Giedroyc