Kultura 1970/01/268 - 02/269

Kultura 1970/03/270

Kultura 1970/04/271

Kultura 1970/07/274 - 08/275

Kultura 1970/10/277

Znasz-li ten kraj?

Kolejny tom serii Dokumenty, zawierający zbiór artykułów prasowych powstałych w Polsce, za pomocą który Redaktor w dość przewrotny sposób chciał przedstawić życie codzienne w PRL.

Witold Gombrowicz

Trans-atlantyk. (Dzieła zebrane, tom II)

Drugi tom Dzieł zebranych Gombrowicza to wznowienie powieści Trans-atlantyk, wydanej przez Instytut Literacki w 1953 r.

Aleksander Sołżenicyn

Krąg pierwszy. T. I

Akcja powieści Sołżenicyna toczy się w szaraszce, instytucie badawczym zatrudniającym więźniów, których zamknięte środowisko symbolizuje społeczeństwo rosyjskie.

Aleksander Sołżenicyn

Krąg pierwszy. T. II

Powieść Aleksandra Sołżenicyna. Zamknięte środowisko więźniów zatrudnionych w instytucie badawczym (szaraszce) symbolizuje społeczeństwo rosyjskie.

Sławomir Mrożek

Dwa listy i inne opowiadania

Pierwszy zbiór opowiadań Mrożka wydany na emigracji po polsku, po jego decyzji o opuszczeniu Polski. Treść opowiadań eksponuje i obnaża słabości i realia PRL, za pomocą gry, groteski i absurdu.

Witold Gombrowicz

Pornografia. (Dzieła zebrane, tom III)

Trzeci tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie „Pornografii”, wydanej przez Instytut Literacki w 1959 r.

Andriej Amalrik

Czy Związek Sowiecki przetrwa do 1984 roku?

Kolejny tom w serii Dokumenty. Rosyjski dysydent przewiduje rychły rozpad Związku Radzieckiego, analizując różne możliwe warianty oraz powody, które mogłyby do tego doprowadzić.

Witold Gombrowicz

Kosmos. (Dzieła zebrane, tom IV)

Czwarty tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie „Kosmosu”, wydanego przez Instytut Literacki w 1965 r.

Władysław Bieńkowski

Kryzys rolnictwa, czy kryzys polityki rolnej? (Z dodatkiem „Katechizmu rolniczego”)

Tom wydany w serii Dokumenty. Nowa analiza „błędów i wypaczeń”systemu, tym razem dotycząca polityki rolnej w PRL oraz jej realnych następstw i zagrożeń.

Andrzej Bobkowski

Coco de oro

Wydany w 10. rocznicę śmierci pisarza, zbiór opowiadań Bobkowskiego, stałego współpracownika „Kultury”, napisanych po emigracji do Gwatemali.

Juliusz Mieroszewski

Modele i praktyka

Zbiór artykułów poświęconych głównie tematom politycznym pióra jednego z najważniejszych współpracowników „Kultury” i "wyraziciela" myśli Jerzego Giedroycia na jej łamach.

Tadeusz Nowakowski

Happy-end

Powieść Nowakowskiego, znanego pisarza i dziennikarza Radia Wolna Europa, dzieje się na tle rzeczywistości Polski Ludowej.

Głosy stamtąd. ZSSR i PRL (od opozycji do rewolucji)

Materiały otrzymane z Kraju, tłumaczenia z „samizdatu” oraz Program Ruchu Demokratycznego w Związku Sowieckim oraz tekst J. Mieroszewskiego "Raczkujące demokracje".

Edward Goskrzyński

List do emigranta

Rzeczowa analiza sytuacji w Polsce na przełomie lat 60 i 70-tych. Autor formułuje także postulaty wobec emigracji i zarys wspólnego działania z Krajem.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)