Aleksander Janta-Połczyński, lata 40. Fot. ze zbiorów Michała Folegi / Sygn. sm00029
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Aleksander Janta-Połczyński / Jerzy Giedroyc