Władysław Anders - miniature. / Sygn. KK00002
Korespondenci (5)

Władysław Anders / Wincenty Bąkiewicz