Prośba o przekazanie listu do Gombrowicza

1954-11-17, Olga Scherer - Jerzy Giedroyc

Kopia korespondencji Olgi Scherer z Witoldem Gombrowiczem znajduje się w Archiwum Instytutu Literackiego.