Młodzi historycy ukraińscy zafascynowani „Kulturą”.

1995-11-03, Bogumiła Berdychowska - Jerzy Giedroyc

Jarosław Hrycak spotkany na konferencji poświęconej układowi Piłsudski - Petlura opowiadał o zainteresowaniu we Lwowie publikacjami Instytutu Literackiego.