Sprawy finansowe i deklaracje pomocy

1976-01-10, Jerzy Giedroyc - Inka Mieroszewska

Redaktor, zmarwiony opisaną przez Mieroszewską sytuacją zdrowotną obojga małżonków, przesyła wsparcie finansowe i prosi Inkę o większą dbałość o swój stan zdrowia. Na poprawę humoru Redaktor przesyła Mieroszewskiemu kilka poświęconych mu wycinków i przekazuje, że stan jego zdrowia interesuje wiele osób.