Odpowiedź na frapującą propozycję

1949-11-11, Jerzy Giedroyc - o. Innocenty Maria Bocheński

Redaktor jest żywo zainteresowany możliwością przetłumaczenia i publikacji rozdziałów książki o. Bocheńskiego poświęconych sowieckiej filozofii. Ponawia swoją prośbę o podanie kontaktów do osób, które mogą pomóc Czapskiemu w Stanach lub Kanadzie.