„Kilka słów o polityce krajowej i emigracji”

1968-12-16, Wacław Iwaniuk - Jerzy Giedroyc

Iwaniuk pisze do Giedroycia odpowiedź na list, w którym Redaktor prosił go o napisanie artykułu o polityce i poezji – „Bez nazwisk”. Poeta odpowiada: „W każdym razie moje tezy i twierdzenia muszą być ilustrowane konkretnymi przykładami, czy nawet nazwiskami i to jest podstawowy warunek. Nie umiem pisać jak Mieroszewski, zawieszony w wyabstrahowanych prawdach.” Iwaniuk opisuje też swój stosunek do emigracji młodych z kraju – inaczej niż Giedroyc nie cieszy się z wyjazdów, czego powody wylicza w liście.