O nadzwyczajnym Zjeżdzie Literatów Polskich w Sztokholmie i wydaniach krajowych Miłosza.

1980-11-02, Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz

Redaktor uzasadnia konieczność zamieszczanie kolumienki Instytut Literackiego i boleje nad tym, że Miłosz nie zgodził się, by przy okazji wręczenia mu Nagrody Nobla zorganizować Zjazd Literatów Polskich w Sztokholmie.