Odpowiedź na „nieuzasadnione” żale.

1968-12-26, Zofia Hertz - Józef Mackiewicz

Zofia Hertz tłumaczy dlaczego nie odezwała się podczas pobytu w Monachium.