Wszelkiej pomyślności, tak w sensie materialnym, jak i moralnym...!

1957-05-15, Juliusz Mieroszewski - Zofia Hertz

Mieroszewski, pisząc list do Redaktora spojrzał w kalendarz i przypomniał sobie o imieninach Zofii.