Czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż współpracuje ze Związkiem Sowieckim?

1966-05-12, Jerzy Giedroyc - Zygmunt Kallenbach