PoZiH 01 K, list Wojciecha Karpińskiego do Zofii Hertz

1980-05-12, Wojciech Karpiński - Zofia Hertz