Generał Anders jako protektor Instytutu

1946-10-23, Władysław Anders - N N

Generał Anders poleca, by ułatwiać Instytutowi wszelką działalność.