Roman Zimand. Fotografia pochodzi z "Pamiętnika Literackiego" z.1/1993 r. wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk. autor NN. / Sygn. sm00245
© INSTYTUT LITERACKI

ROMAN ZIMAND

Piszą o Romanie ZimandzieTekst pośmiertny, poświęcony pamięci  Romana Zimanda "Leopolity", podpisany Przyjaciele.
„Kultura”, 1992 r., nr 5/536, s. 104