Bracia Marek, Wojciech, Jakub Karpińscy z ojcem Zbigniewem - fotografia portretowa. / Sygn. FIL01755
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Jakubie KarpińskimMikołaj Piątek, „Porcja wolności” Marka Tarniewskiego
„Kultura” 1980, nr 5/392

Mariusz Kubik,  Jakub Karpiński - badacz historii jawnej (zweryfikowany dostęp w styczniu 2022) 

Władysław Bartoszewski, Światły i niezależny. Wspomnienie o Jakubie Karpińskim (zweryfikowany dostęp w styczniu 2022)