Zdjęcie
Rafał Wnuk, fot z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00324
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Biografia


Rafał Wnuk

Historyk
ur. 22 maja 1967 r. w Zamościu
Pseudonim: Rafał Wnuk

Historyk dziejów najnowszych.
Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992). Uczeń Tomasza Strzembosza. Doktorat w 1999 r. na KUL (Zorganizowany opór wobec komunistycznego państwa na przykładzie Okręgu Lublin AK-DSZ-WiN w latach 1944–1947). Habilitacja w 2008 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk („Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)).

W latach 2000-2009 naczelnik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. W okresie 1996-2008 był też zatrudniony w Pracowni Ziem Wschodnich II RP w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 r. pracownik Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej). W latach 2008-2016 pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W latach 2002 do 2010 pełnił funkcję redaktora naczelnego półrocznika IPN Pamięć i Sprawiedliwość. W 2017 r. został profesorem nauk humanistycznych. W „Zeszytach Historycznych” opublikował pięć tekstów w ostatniej dekadzie istnienia pisma.

Laureat wielu nagród m.in.:
 • Nagroda „Przeglądu Wschodniego” za rok 2007, za książkę „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2008);
 • Nagroda od Jury i Czytelników w konkursie Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego, dla zespołu redakcyjnego za książkę Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2008);
 • Srebrny Krzyż Zasługi, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski (2009);
 • Nagroda im. Jerzego Giedroycia jako współautora książki Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 (2014).
 • The 2017 Ludwik Krzyżanowski Award za najlepszy artykuł, The Polish Review za Between Heroization and Martyrology: The Second World War in Selected Museums in Central and Eastern Europe (60, 4/2015, współautor).
Główne zainteresowania badawcze dotyczą: polskiej konspiracji na Kresach Wschodnich w latach 1939–1941, wywiadu Polskich Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej w okresie II wojny światowej oraz stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1947.
 
Główne publikacje:
 • Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 r. do 1956 r. (1993);
 • Pany i Rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 (współautor, 1997);
 • Okręg Lublin AK-DSZ-WiN 1944–1947 (2000);
 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (redakcja, 2007);
 • „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2007);
 • Czerwone bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939-czerwiec 1941 (współautor 2009);
 • Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 (współautor, 2012).
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony