Zdjęcie
Marek Kornat, fot. archiwum rodzinne / Sygn. sm00325
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Teksty najważniejsze


MAREK KORNAT


Początki sowietologii w II Rzeczypospolitej. Geneza, dzieje i dorobek Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939)
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 134

Edward Raczyński i jego ocena „polityki równowagi”
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 135

Wybór pism Włodzimierza Bączkowskiego
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 136

Wiktor Sukiennicki (1903-1983) - prawnik, sowietolog, historyk
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 137

Dyplomacja polska wobec zbliżenia niemiecko-sowieckiego w roku 1939 w świetle niepublikowanych dokumentów
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 138

Sowietologia i studia wschodoznawcze w Polsce międzywojennej
„Zeszyty Historyczne” 2002, nr 140

Ambasador Wacław Grzybowski i jego misja w Związku Sowieckim (1936-1939)
„Zeszyty Historyczne” 2002, nr 142

Interpretacje bolszewizmu i systemów totalitarnych w Polsce (1918-1939)
„Zeszyty Historyczne” 2003, nr 146

Rafał Lemkin (1900-1959). Studium biograficzne
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 147

Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 150

Działania prezydenta Roosevelta i  dyplomacji amerykańskiej na rzecz uwolnienia Józefa Becka (1940-1941)
„Zeszyty Historyczne” 2008, nr 164

Jerzy Giedroyc a polska myśl polityczna XX stulecia
„Zeszyty Historyczne” 2010, nr 171

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony