Zdjęcie
Grobowiec rodziny dr. Julio Quevedo (po lewej) na Cementerio General w Ciudad de Guatemala. Pochowani są w nim Barbara i Andrzej Bobkowscy. Stan w czerwcu 2007 r. / Sygn. sm00513
FOT. BOGUSŁAW SONIK

Powiązane postacie:

Piszą o Andrzeju Bobkowskim


Andrzej Bobkowski

Pisarz, Publicysta
né le 27 octobre 1913 à Wiener Neustadt, en Autriche
mort le 26 juin 1961 à La Ciudad, Guatemala
Pseudonim: Andrzej Bobkowski

Aleksander Grobicki, Ślady na „Czarnym piasku”
„Kultura” 1961, nr 1/159-2/160

Józef Czapski, Querido Bob
„Kultura” 1961, nr 9/167

Paweł Zdziechowski, Wizja Andrzeja Bobkowskiego
„Kultura” 1971, nr 4/283
 

Tymon Terlecki, Andrzej Bobkowski
„Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 32, s. 1

Kazimierz Wierzyński, Andrzej Bobkowski [w:] tegoż, „Cygańskim wozem”, Londyn 1966.

Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski [w:] „J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946–1961”, wybrał, opracował i wstępem opatrzył J. Zieliński, Warszawa 1997, s. 13-14

Jerzy Zieliński, Kronika walki [w:] „J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946-1961”, wybrał, opracował i wstępem opatrzył J. Zieliński, Warszawa 1997, s. 5-12

Andrzej S. Kowalczyk, Słowa - Rzeczy - Życie. Świat według Bobkowskiego [w:] A. Bobkowski, „Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie... Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951–1961”, do druku podał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk, Wałbrzych 2003, s. 5-35.

J. Klejnock i A.S. Kowalczyk (red), „Buntownik, cyklista, kosmopolak: o Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości”, Warszawa 2011.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony