Album To tylko zabawa - Henryk Giedroyć, fotografie z Maisons-Laffitte i okolic powstał w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Książka w wersji polsko-francuskiej została wydana we wrześniu 2020 r.
Publikacja on-line jest jej poszerzoną wersją.

L'album Je me suis seulement amusé. Henryk Giedroyc et ses photographies de Maisons-Laffitte et d'ailleurs, dans sa version bilingue franco-polonaise, est publié dans le cadre du programme „Le Patriotisme de demain”, avec le soutien du Musée d'histoire de la Pologne de Varsovie, en septembre 2020.
Sa publication en ligne est une version élargie.
Muzeum Historii Polski w Warszawie | Musée de l’histoire de Pologne

Koncepcja wybór zdjęć, wstęp | conception du volume
choix des photos introduction
Stanisław Mancewicz

Projekt graficzny | projet graphique
Krzysztof Rumowski

Tłumaczenie francuskie i korekta | traduction en français et correction
Anna Ciesielska-Ribard

Korekta tekstów polskich | correction du texte polonais
Magdalena Janik

Digitalizacja zdjęć | numérisation des images
Leszek Czarnecki, Jacek Świderski

Opracowanie elektroniczne | compilation électronique
Mariusz Kaleta

© Fundacja Kultury Paryskiej 2020

ISBN publikacji elektronicznej
978-83-958813-1-2

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa. Użycie niekomercyjne. Bez utworów zależnych 3.0.