Przeskocz artykuł

Nasza misja

Gdy w 1946 roku Jerzy Giedroyc zakładał Instytut Literacki chciał wpisać go w „ruch społeczno-polityczny, w którego kręgu odnajdą swą godność polityczną i niezałganą wierność ideałom społecznym wszyscy europejscy wygnańcy »sfer wpływów«”.

Orężem w toczonej przez ponad pół wieku przez Redaktora walce o Polskę było słowo: miesięcznik „Kultura” (637 numerów), kwartalnik „Zeszyty Historyczne” (171 numerów) i książki (ponad 400 tytułów). W sporach i dyskusjach, toczących się na tych łamach wyłaniał się obraz przyszłej Polski, tu też ukazywały się po raz pierwszy dzieła tworzące teraz kanon naszej literatury.

Wolą Jerzego Giedroycia było, aby Instytut Literacki pozostał w Maisons-Laffitte – przede wszystkim jako archiwum i biblioteka, służące badaniom i edukacji. W statucie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura, założonego w 1999 roku jeszcze przez Redaktora, Zofię Hertz i Henryka Giedroycia określono cele działania, jako: „(...) przechowywanie, eksponowanie i eksploatację, dla badań historycznych i promocji wartości demokracji, dziedzictwa intelektualnego reprezentowanego przez czasopismo »Kultura«, jej archiwów, miejsc, w których było opracowywane oraz innych czasopism i dokumentów publikowanych w związku z nim, jak również wszelkich przedmiotów, związanych z »Kulturą«”. Zapis ten dość dokładnie określa, czym stał się Instytut Literacki bez swego twórcy.

Przechowujemy zatem, archiwizujemy i udostępniamy, upowszechniamy i propagujemy... Wszystko, co Redaktor stworzył, a co staramy się chronić i upowszechniać powinno jeszcze przez lata stanowić bodziec do dyskusji o Polsce, o Europie i świecie.

Portal Kultury Paryskiej, który Państwo właśnie odwiedzili ciągle uzupełniamy, poprawiamy i unowocześniamy. Od początku istnienia jest ogólnodostępną platformą i wirtualną namiastką zbiorów Instytutu Literackiego. Bardzo chcemy, by te materiały przyczyniały się do spokojnej i profesjonalnej debaty o przeszłości, by ułatwiały naukę na każdym poziomie systemu edukacji i by przydawały się licznym pasjonatom historii.

Aby ułatwić, a czasem wręcz umożliwić współpracę naszego archwium z różnymi instytucjami w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura powołał w 2013 roku Fundację Kultury Paryskiej z siedzibą w Krakowie. Jej cele i misja są identyczne z celami Stowarzyszenia.

Statut Fundacji Kultury Paryskiej można przeczytać TUTAJ

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony