Powojenne przeprowadzki... Pierwszy zachowany list z korespondencji między Zofią Hertz a Jerzym Giedroyciem

1945-01-13, Jerzy Giedroyc - Zofia Hertz

W pierwszych powojennych latach, zanim powstał Instytut Literacki, Redaktor zaprzyjaźnił się z Zofią Hertz, swoją wcześniejszą wojskową współpracownicą. To bez wątpienia nie pierwszy list, który ze sobą wymienili, ale pierwszy spośród niewielu zachowanych.