List proroczy

1945-02-03, Jerzy Giedroyc - Zofia Hertz

Giedroyc, pośród barwnych opisów swojej nudy w nowej placówce, zapewnia Zofię Hertz:

„Jestem pewien, że jeszcze będziemy pracowali razem i że to nastąpi nie tak daleko jak Pani sądzi”.