Poufne sprawy Krzywego Koła

1958-02-09, Jerzy Giedroyc - Zdzisław Broncel

Giedroyc tłumaczy się przed Bronclem, czemu jeszcze nie opublikował jego ostatniego tekstu. Przesyła mu także poufnie list od Krzywego Koła i donosi o sprawach aktualnych.