Ford dla Kołakowskiego, list telegraficzny

1958-01-31, Jerzy Giedroyc - Zdzisław Broncel

Giedroyc zabiega o stypendium Forda dla Leszka Kołakowskiego, podejmuje też próby nawiązania kontaktów ze Staszewskim i Taborskim. Dyskutują także o zapowiadanej wizycie Zenona Kliszki na Zachodzie.