Po śmierci K.A. Jeleńskiego

1987-05-06, Władysław Bartoszewski - Jerzy Giedroyc

Na ręce Redaktora wyrazy współczucia dla całego Instytutu Literackiego.