Francja tuż po wojnie i cięcia personalne

1948-07-29, Józef Czapski - Władysław Anders

Czapski opisuje swojemu ówczesnemu szefowi, generałowi Andersowi, sytuację polityczną we Francji. Jednocześnie zdaje mu relację z cięć personalnych, jakich musiał dokonać w zespole Wydziału Propagandy, które sprawiły, że zatrudniony jest już tylko sam Czapski i zespół Instytutu Literackiego.