Uspokoić Generała...

1948-10-29, Józef Czapski - Władysław Anders

Po publikacji w „Kulturze reportażu Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski” na Giedroycia i Czapskiego spadły gromy. Przyczynił się do tego gen. Anders, który oburzony tekstem nakazał konfiskatę numeru i zakazał publikacji drugiej części tekstu. W tym długim liście Czapski, urodzony dyplomata, prosi o cofnięcie ograniczeń i tłumaczy, czemu tekst Janty-Połczyńskiego jest naprawdę ważny.