Początek współpracy

1957-03-28, Biblioteka Naukowa Akademii Wojskowo-Politycznej - Jerzy Giedroyc

Jerzy Giedroyc przez wszystkie lata działania „Kultury” dokładał starań, by czasopismo przedostawało się do Polski i było czytane. Nawet po odwilży nie było to jednak proste, ponieważ władze Polski Ludowej nie okazywały prasie emigracyjnej szczególnego zaufania. Tymczasem kierownik Biblioteki Naukowej Akademii Wojskowo-Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego prosi Redaktora o udzielenie bezpłatnej prenumeraty...