Francuska pomoc dla „Solidarności”

1981-08-23, Jerzy Giedroyc - Zofia Romanowiczowa

Giedroyc prosi Zofię Romanowiczową o pomoc w zebraniu danych nt. ilości pomocy przekazanej z Francji do Polski. Ponieważ pisarka jest zaangażowana w przesyłanie rodakom żywności i lekarstw, być może jest w stanie dotrzeć do tych informacji.