Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza 123

1980-11-26, Katarzyna Gruber - Jerzy Giedroyc

Katarzyna Gruber, bibliotekarka Biblioteki Noblowskiej, opiekująca się tam zbiorami slawistycznymi, informuje Jerzego Giedroycia o programie uroczystości i spotkań związanych z nadaniem Czesławowi Miłoszowi nagrody Nobla. Prosi też o dosłanie brakujących jej tomów Miłosza.