Pomylone listy...

1962-12-06, Jerzy Giedroyc - Anna M. Cienciała

Redaktor przyznaje, że pomylił koperty i wysłał list adresowany do F. Krancowej.