„Nie znam zupełnie pana Miłosza i nie będę go mógł polecić..."

1951-10-29, Władysław Anders - Józef Czapski

Anders odmawia pomocy dla Miłosza, rozumiejąc jednak szlachetne pobudki Czapskiego.