Propozycja korespondencji dla "Kuriera Polskiego", "bardzo pożytecznego pisma". PoJG 08.01. Zbyszewski K

1939-11-24, Karol Zbyszewski - Jerzy Giedroyc

 "...Jeśli powstanie Polska to jedyna posada której w niej pragnę to posada kata. Wieszanie Rydza, Sławoja, Kasprzyckiego i innych będzie i tak zbyt łagodną dla nich karą..."