Poszukiwanie sponsorów...

1949-03-22, Józef Czapski - Artur Rubinstein

 ... Jesteśmy przeciwnikami konsekwentnymi i gwałtownymi wszelkiego antysemityzmu, antyukrainizmu i wszelkiego nacjonalizmu polskiego, który nie widzi nic poza szkodliwymi i już skonstniałymi formami bytowania...

syg. Po JC 18