A. Chilecki przysyła skróconą polemikę z J. Mieroszewskim i proponuje spotkanie, by prowadzić dalej dyskusje...

1965-03-11, Andrzej Chilecki - Jerzy Giedroyc