Redaktor dziękuję za zajęcie się zamieszczeniem notatki o Instytucie Literackim w Encyklopedii Brytyjskiej.

1971-06-23, Jerzy Giedroyc - Ronald Strom

Załącza też notatkę informacyjną.