Redaktor przesyła egzemplarz "Cudownej meliny" Kazimierza Orłosia z zapytaniem czy nie można by wydać po angielsku.

1973-03-23, Jerzy Giedroyc - Ronald Strom