syg. PoZaH 12/5 K-M; list Wojciecha Karpińskiego do Zygmunta Hertza 2

1979-08-29, Wojciech Karpiński - Zygmunt Hertz