Anders w sprawie IL

1946-10-23, Władysław Anders - Wincenty Bąkiewicz

Gen. Władysław Anders poleca pułkownikowi (najprawdopodobniej chodzi o Wincentego Bąkiewicza, ale nie można wykluczyć innych osób), by ten udzielił Instytutowi Literackiemu pomocy.